Update coronavirus: een bericht aan onze patiënten

Update: 18 maart 2020,
Beste patiënten,
Afgelopen maandag is er overleg geweest tussen fysiotherapeuten en het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het overleg ging over het voortzetten van fysiotherapie in deze moeilijke tijd.

De volgende punten zijn uit het overleg gekomen:
– Door het ministerie van VWS en de huisartsen wordt een dringend beroep gedaan op
fysiotherapeuten. Er is ons gevraagd om de noodzakelijke zorg te blijven leveren. Ook is
bepaald dat fysiotherapeuten nu het eerste aanspreekpunt zijn voor klachten aan spieren en
gewrichten. Dit om huisartsen en ziekenhuizen te ontlasten.
– Fysiotherapeuten helpen mee aan het op de been houden van de cruciale beroepsgroepen.
– Fysiotherapeuten moeten ondersteunen in het ervoor zorgen dat mensen zolang mogelijk
thuis blijven, om verpleegtehuizen en ziekenhuizen te ontlasten.
– Onze zorg zal mogelijk anders zijn dan u gewend bent. Waar mogelijk gaan we proberen hulp
op afstand in te zetten. Denk aan een telefonische consult en/of videobellen.

Dit heeft ons tot het volgende besluit gebracht:

Als fysiotherapie-praktijk blijven wij voor u open. Hierbij nemen wij alle normale EN extra
voorgeschreven en noodzakelijke (hygiene) maatregelen in acht die ons opgedragen zijn door het
RIVM, te weten:

-​ Bij binnenkomst van onze praktijk moet u uw handen desinfecteren.
– We geven geen hand bij binnenkomst en vertrek.
-​ We desinfecteren onze handen voor en na elke behandeling.
– We desinfecteren onze praktijkruimten en materialen met grotere regelmaat dan wat we normaal
al doen.
– Vertoont u ziekteverschijnselen zoals koorts, hoesten of verkoudheid blijf thuis en bel de afspraak
zo snel mogelijk af. Deze zal dan niet in rekening gebracht worden.
– Neem een badlaken/grote handdoek mee voor op de behandelbank.

Wij menen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en staan klaar om verder vragen te
beantwoorden.