Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. Onze therapeut is gespecialiseerd op het gebied van de motoriek van kinderen van nul tot achttien jaar. Hij is in staat om een deskundig oordeel te geven over de problematiek van het bewegend functioneren van het kind (het diagnostisch proces).

Wat doet de kinderfysiotherapeut

Een kinderfysiotherapeut is in staat om (dreigende) problematiek doelmatig en doeltreffend aan te pakken (het behandelproces). Daardoor levert hij een positieve bijdrage aan een optimale participatie van het kind in zijn omgeving. Het specifieke van kinderen is dat ze aan voortdurende verandering onderhevig zijn door groei en ontwikkeling. Verder onderscheidt de doelgroep zich door het feit dat ouders/verzorgers, en indien noodzakelijk ook anderen zoals bijvoorbeeld leerkrachten, worden betrokken bij het behandelproces.

Voor wie is kinderfysiotherapie bedoeld

Kinderfysiotherapie is bedoeld voor:

 • baby’s met dreigende ontwikkelingsstoornissen, asymmetrie en voorkeurshouding
 • kinderen met problemen met het motorisch functioneren
 • kinderen met problemen met de zintuiglijke ontwikkeling, de visuele en/of auditieve waarneming en tactiele prikkelverwerking.
 • kinderen met problemen op orthopedisch of neurologisch gebied
 • kinderen met problemen met de ademhaling
 • kinderen met schrijfproblemen

Er kan ook een relatie zijn met leermoeilijkheden en/of gedragsproblemen. Het kind wordt in de praktijk of zo nodig aan huis behandeld.

Heeft u een verwijzing nodig

De verwijzing kan lopen via de huisarts, specialist of Consultatie bureau.
De kinderfysiotherapeut geeft eventueel aan als u een verwijzing moet aanvragen.

De kosten voor kinderfysiotherapie

Kinderen tot 18 jaar met behandeling van niet chronische aandoeningen vallen in de basisverzekering met een maximum van 18 keer. Vanaf de 19e behandeling worden de behandelingen vergoed uit de aanvullende verzekering. Het aantal te vergoeden behandelingen is afhankelijk van de dekking van uw aanvullende verzekering. Behandeling van chronische aandoeningen valt volledig onder de basisverzekering.

Neem contact op.

  Voornaam

  Achternaam

  Email

  Telefoon

  Bericht

  Call Now Button