De tarieven voor fysiotherapie, manuele therapie, kinderfysiotherapie, enz. worden niet meer vastgesteld door CTG (Centraal Overleg Tarieven). Dit houdt in dat de tarieven vrij zijn.

PMC Twigt heeft met alle zorgverzekeraars een overeenkomst. Maar niet in elk verzekeringspakket komt fysiotherapie (meer) voor. De behandelingen worden dan niet vergoed door de verzekeraar en zult u dan zelf moeten betalen. Hieronder treft u de geldende tarieven per 1 januari 2019 voor de behandelingen van PMC Twigt:

Zitting fysiotherapie                                                                                                 Euro 35,70

Zitting fysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling                         Euro 51,40

Zitting fysiotherapie inclusief inrichtingstoeslag                                    Euro 44,60

Zitting kinderfysiotherapie                                                                                   Euro 49,30

Zitting kinderfysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling           Euro 65,00

Zitting kinderfysiotherapie inclusief inrichtingstoeslag                      Euro 58,20

Instructie/overleg ouders van de patiënt                                                      Euro 52,40

Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport                                                Euro 35,70

Zitting manuele therapie                                                                                          Euro 49,30

Zitting manuele therapie inclusief toeslag uitbehandeling                  Euro 65,00

Zitting manuele therapie inclusief inrichtingstoeslag                             Euro 58,20

Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen        Euro 37,20

Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen          Euro 31,50

Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen          Euro 24,20

Groepszitting voor behandeling van vijf tot tien personen                  Euro 18,90

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek                                                         Euro 64,00

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek inclusief toeslag
uitbehandeling                                                                                                                 Euro 79,70

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek inclusief

inrichtingstoeslag                                                                                                          Euro 72,90

Zitting oedeemtherapie                                                                                             Euro 49,30

Zitting oedeemtherapie inclusief toeslag
uitbehandeling                                                                                                               Euro 65,00

Zitting oedeemtherapie inclusief inrichtingstoeslag                              Euro 58,20

Zitting bekkenfysiotherapie                                                                                  Euro 49,30

Zitting bekkenfysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling          Euro 65,00

Zitting bekkenfysiotherapie inclusief inrichtingstoeslag                     Euro 58,20

Lange zitting voor complexe aandoeningen                                                  Euro 47,70

Lange zitting voor complexe aandoeningen inclusief toeslag
uitbehandeling                                                                                                                Euro 63,40

Lange zitting voor complexe aandoeningen inclusief
inrichtingstoeslag                                                                                                          Euro 56,70

Zitting geriatrische fysiotherapie                                                                        Euro 49,30

Zitting geriatrische fysiotherapie inclusief toeslag
uitbehandeling                                                                                                                 Euro 65,00

Zitting geriatrische fysiotherapie inclusief inrichtingstoeslag            Euro 58,20

Screening                                                                                                                             Euro 16,80

Screening inclusief toeslag uitbehandeling                                                     Euro 32,50

Screening inclusief inrichtingstoeslag                                                                 Euro 25,70

Screening en intake en onderzoek                                                                         Euro 52,40

Screening en intake en onderzoek inclusief toeslag
uitbehandeling                                                                                                                   Euro 68,20

Screening en intake en onderzoek inclusief inrichtingstoeslag            Euro 61,40

Intake en onderzoek na verwijzing                                                                         Euro 35,70

Intake en onderzoek na verwijzing inclusief toeslag
uitbehandeling                                                                                                                     Euro 51,40

Intake en onderzoek na verwijzing inclusief inrichtingstoeslag              Euro 44,60

Voor behandelingen bij chronische indicaties (deze aandoeningen zijn wettelijk vastgelegd) verandert er niets. Chronische indicaties vallen niet onder de aanvullende verzekering, maar onder de basisverzekering. Echter de eerste 20 behandelingen moet u zelf betalen en alle volgende behandelingen worden door uw basisverzekering vergoed.
Een voorbeeld: U heeft een chronische indicatie en moet voor een lange tijd fysiotherapeutische behandelingen ondergaan. U heeft een aanvullende verzekering waaruit 7 behandelingen fysiotherapie worden vergoed. In dit geval zullen er eerst 7 behandelingen uit uw aanvullende verzekering worden betaald, daarna betaald u zelf nog 13 behandelingen en alle daarop volgende behandelingen worden uit uw basisverzekering vergoed.
De meeste zorgverzekeraars vragen wel om een verwijzing van arts of specialist.

Fysiotherapie en oefentherapie Cesar bij kinderen tot 18 jaar/niet chronisch valt onder de basisverzekering met een maximum van 18 keer. Vanaf de 19e behandeling worden de behandelingen vergoed uit de aanvullende verzekering. Het aantal te vergoeden behandelingen is afhankelijk van de dekking van uw aanvullende verzekering. Behandeling van chronische aandoeningen valt onder dezelfde regels als volwassenen en wordt altijd vergoed uit de basisverzekering, met uitzondering van de eerste 9 behandelingen. Deze worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

De tarieven zijn bij elke zorgverzekeraar anders, dus een algemeen vast tarief is er niet meer. Wilt u hier meer informatie over? Kijk dan in de polis van uw zorgverzekeraar of neem contact met ons op door onderstaand contactformulier in te vullen.

Neem contact op.

Voornaam
Achternaam
Email
Telefoon
Bericht

Call Now Button