Logopedie betreft het onderzoek, de begeleiding en de behandeling van communicatiestoornissen met betrekking tot taal, spraak, stem en gehoor.

Wat is logopedie?

Logopedie is niet alleen gericht op het spreken. De logopediste behandelt ook slikproblemen en andere mondfuncties, en de logopediste kan onderzoek doen naar de zintuiglijke prikkelverwerking. Logopedische begeleiding wordt gegeven als de communicatie van een kind helemaal niet of moeizaam op gang komt. Er wordt dan gewerkt aan voorwaarden om tot communicatie te komen, zoals aandacht, imitatie en de betekenisverlening van taal. Logopedie kan eveneens worden ingezet als het gaat om herstel en/of ondersteuning van communicatie na een hersenletsel, bij apraxie, afasie of bij beginnende dementie. Hierbij kunnen hulpmiddelen ingezet worden.

Voor wie

Logopedie kan aan zowel kinderen, tieners als volwassenen worden gegeven en richt zich op de communicatie tussen de cliënt en zijn omgeving. Een goede afstemming tussen cliënt en omgeving is belangrijk voor een goede communicatie. Communiceren doe je nooit alleen. Samen bouw je aan communicatie. Logopedie is gericht op begeleiding en behandeling van het kind of de cliënt. De logopedische begeleiding kan ook gericht zijn op de interactie tussen het kind en de ouder/verzorger. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat het taalaanbod van de ouder/verzorger wordt afgestemd op het ontwikkelingsniveau van het kind. Dit geldt met name voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Meer informatie vindt u op de website van de logopediepraktijk www.baanlogopedie.nl.

Logopedie bij kinderen richt zich onder andere op:
– Mondfuncties
– Spraak
– Verstaanbaarheid
– Luistervaardigheden
– Sensorische Intergratie / zintuigverwerking
– Taalbegrip / taalgebruik
– Woordenschat
– Zinnen maken

Logopedie bij tieners (12 – 18 jaar) richt zich meestal op taalgebruik en op het onderzoek naar de verwerking van informatie. Onderzoek naar de zintuigverwerking, het tekstbegrip en het auditief geheugen kan meer inzicht geven in de informatieverwerking. Voor veel jongeren is dit belangrijk, zowel voor hun taalontwikkeling als voor hun leermogelijkheden. Daarnaast kan logopedie ingezet worden als jongeren het moeilijk vinden om hun gedachten te verwoorden en om in duidelijk goed geformuleerde zinnen te spreken.

Logopedie bij volwassenen richt zich over het algemeen op het begeleiden en behandelen van communicatieproblemen na een ongeluk of incident. Bijvoorbeeld: na een CVA kunnen problemen in de communicatie ontstaan. Soms kan met eenvoudige hulpmiddelen de communicatie worden ondersteund. Logopedie kan worden gericht op het opnieuw leren van spraakklanken of het oefenen van strategieën om woorden beter te kunnen vinden. Als er sprake is van een beginnende dementie kan logopedie eveneens worden ingezet om de communicatie tussen de volwassene en zijn/haar omgeving te ondersteunen.

Samenwerking

Als logopediepraktijk binnen Paramedisch Centrum Twigt kan de logopediste nauw samenwerken met andere disciplines. Voor sensorische informatieverwerking bij zowel kinderen als tieners kan er worden samengewerkt met de kinderfysiotherapeut en de ergotherapeut. Voor volwassenen met communicatieproblemen is er  voor de logopediste de mogelijkheid voor overleg met de geriatriefysiotherapeuten en de ergotherapeut. Als en waar dit nodig is zal er contact worden gezocht met andere disciplines om u als cliënt optimaal te begeleiden.

Registratie, aanmelding en betaling

De logopediste is kwaliteitsgeregistreerd en ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. U kunt op verwijzing van een arts een eerste afspraak maken met de logopediste. Als u nog geen verwijzing heeft, en u heeft vragen over logopedie, kunt u ook eerst contact opnemen met de logopediste via het contactformulier dat u vindt op de website www.baanlogopedie.nl. De logopediste neemt dan binnen 5 werkdagen contact met u op. Logopedie voor jongeren tot 18 jaar wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Met de meeste zorgverzekeraars heeft de logopediste een contract afgesloten. Zij checkt van tevoren of u de behandeling/het onderzoek vergoed krijgt. De rekening gaat dan regelrecht naar uw verzekeraar. Als de logopediste niet gekwalificeerd is voor uw hulpvraag wordt u doorverwezen naar een collega in de regio. Voor de betalingsvoorwaarden en de klachtenregeling verwijzen we u eveneens naar de website www.baanlogopedie.nl.

Call Now Button